CSR z ABA – Service

Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza współodpowiedzialność biznesu za rozwiązywanie istotnych problemów współczesnej cywilizacji takich jak: stan środowiska naturalnego czy etyczny wymiar stosunków międzyludzkich między pracownikami a kierownictwem firm. Istotny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu polega także na tym, że firmy próbują zdobyć zaufanie i lojalność klientów poprzez respektowanie w działalności firmy społecznie uznanych systemów wartości i norm uważając, że w ten sposób zdobędą zaufanie i akceptację swoich klientów. Tyle teorii.

Współpracując z nami każdy może być pewny realizacji powyżej nakreślonych zasad. ABA-Service wychodzi im na przeciw poprzez projekty realizowane w dziedzinie ochrony środowiska oraz poprzez tworzenie miejsc pracy dla najbardziej potrzebujących wsparcia osób. Miejsca te tworzone są zarówno w naszych wewnętrznych strukturach ( sortownie odpadów opakowaniowych ), jak i u Kontrahentów, którzy w formie zatrudnienia zewnętrznego korzystają z usług świadczonych przez zatrudnione przez nas osoby niepełnosprawne. Jesteśmy dumni z faktu, że dzięki naszej pracy zatrudnienie znajduje blisko 1 000 osób z orzeczoną grupą niepełnosprawności. Każdy współpracując z nami jest częścią projektu doskonale wpisującego się w działania rozumiane jako społeczna odpowiedzialność biznesu.

W ABA-Service na równi stawiamy osiąganie celów biznesowych i społecznych. Nasi pracownicy wywodzą się głównie ze środowiska osób niepełnosprawnych. Ponadto 75% pracowników zatrudnionych w naszych sortowniach to osoby niepełnosprawne z tak zwanymi grupami specjalnymi, między innymi niepełnosprawne intelektualnie i umysłowo. Nasz projekt zapewnia im stabilne miejsca pracy. Każdy uczestniczący w nim nasz Kontrahent, jest de facto współorganizatorem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Serdecznie dziękujemy za to wszystkim z grona ponad tysiąca małych, średnich i dużych firm , które korzystają z naszych usług. Projekt ABA-Service to nasz wspólny sukces !

Obrazek1

Aba-Service, ul. Żuków 35B, 05-824 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 534-22-19-738, REGON: 15325940

 

porn Porn